Senin, 16 April 2012

Tafsir Ibnu Katsir


List ebook Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 – 18

Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 …..(34,6 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 …..(19,1 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 …..(13,1 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 …..(15,3 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 …..(16,3 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 6 …..(22,8 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 7 …..(18,1 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 8 …..(15,3 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 9 …..(17,4 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 10 …..(5,03 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat At Taubah (Juz 11) …..(10,2 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Yunus (Juz 11) …..(4,82 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Huud (Juz 12) …..(5,34 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Yusuf (Juz 12) …..(5,02 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 13 …..(4,7 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 14 …..(4,16 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 15 …..(7,74 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kahfi (Juz 16) …..(5,04 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Maryam (Juz 16)…..(1,17 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Thoha (Juz 16) …..(3,38 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Anbiyaa (Juz 17) …..(3,91 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hajj (Juz 17) …..(4,03 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mu’minuun (Juz 18) …..(2,01 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Ahqaaf (Juz 26) …..(2,85 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Muhammad (Juz 26) …..(1,96 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Fath (Juz 26) …..(4,06 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hujurat (Juz 26) …..(2,65 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Qaaf (Juz 26) …….(1,85 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Adz Dzariyat (Juz 27) …..(1,26 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ath Thuur (Juz 27) …..(1,38 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat An Najm (Juz 27) …..(2,71 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat AL Qomar (Juz 27) …..(1,8 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ar Rahman (Juz 27) …..(1,79 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Waqi’ah (Juz 27) …..(2,54 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hadid (Juz 27) …..(2,41 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mujadilah (Juz 28) …..(4,36 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hasyr (Juz 28) …..(2,13 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mumtahanah (Juz 28) …..(2,46 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ash Shaf (Juz 28) …..(1,3 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Jumuah (Juz 28) …..(1,02 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Munaafiqun (Juz 28) …..(630 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ath Thoghabun (Juz 28) …..(788 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ath Thalaq (Juz 28) …..(1,37 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat At Tahrim (Juz 28) …..(707 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mulk (Juz 29) …..(1,02 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Qolam (Juz 29) …..(1,29 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat AL Haqqoh (Juz 29) …..(951 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Ma’arij (Juz 29) …..(909 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Nuh (Juz 29) …..(780 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Jin (Juz 29) …..(741 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Muzammil (Juz 29) …..(0,99 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mudatstsir (Juz 29) …..(1,13 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Qiyamah (Juz 29) …..(821 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Insaan (Juz 29) …..(242 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mursalaat (Juz 29) …..(745 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat An Naba (Juz 30) …..(949 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat An Nazi’at (Juz 30) …..(626 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al ‘Abasa (Juz 30) …..(593 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat At Takwir (Juz 30) …..(639 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Muthoffifin (Juz 30) …..(706 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Buruuj (Juz 30) …..(547 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ath Thoriq (Juz 30) …..(212 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Ghasyiyah (Juz 30) …..(459 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Fajr (Juz 30) …..(697 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Asy Syams (Juz 30) …..(458 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Alamnasyrah (Juz 30) …..(225 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat At Tin (Juz 30) …..(179 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al ‘Alaq (Juz 30) …..(293 kb
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Qodr (Juz 30) …..(287 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Bayyinah (Juz 30) …..(177 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Zalzalah (Juz 30) …..(307 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al ‘Adiyat (Juz 30) …..(134 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Qaari’ah (Juz 30) …..(63,1 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al ‘Ashr (Juz 30) …..(63.2 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Humazah (Juz 30) …..(179 kb)Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Fill (Juz 30) …..(569 kb)Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Quraisy (Juz 30) …..(140 kb)Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Maa’uun (Juz 30) …..(311 kb)Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kautsar (Juz 30) …..(240 kb)Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kafiruun (Juz 30) …..(189 kb)Tafsir Ibnu Katsir Surat An Nashr (Juz 30) …..(179 kb)Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Ikhlash (Juz 30) …..(293 kb)Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mu’awwidzatain (Juz 30) …..(249 kb)
Sumber: http://shirotholmustaqim.wordpress.com (jazahullah khoiran)

Hadits Arba’in An Nawawiyah


Kata Pengantar
Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya. Kami juga berlindung kepada-Nya dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Kami juga bersaksi bahwa Muhammad bin ‘Abdillah adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluargnya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berusaha mengikutinya hingga Hari Kiamat kelak.
Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman, yang artinya:
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Surat Ali ‘Imran/3 – Ayat 102)
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Surat An Nisaa’/4- Ayat 1)
Amma ba’d.
Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah Firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam masalah agama. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan ujung-ujungnya adalah Neraka.
Arba’in An-Nawawi adalah kitab kumpulan hadits yang sangat terkenal. Berisi hadits-hadits yang sangat mendasar bagi pembentukan pemahaman seseorang akan hakekat Dienul Islam. Maka sudah semestinya bagi setiap muslim untuk mempelajarinya dengan pemahaman yang benar. Terdorong untuk membantu saudaranya dalam memahami hadits-hadits tersebut, penulis bersama ikhwan mahasiswa mengadakan dauroh kitab Arba’in. Untuk memudahkan peserta dauroh, penulis terpanggil untuk membuat ringkasan syarah. Penulis memandang bahwa syarah Syaikh Sholeh Alu Syaikh sangat bermanfaat. Karena beliau menyampaikan penjelasan dengan mendahulukan hal-hal yang sangat mendasar sebagai landasan untuk memahami Dienul Islam lebih lanjut. Disamping bahwa syarah tersebut beliau sampaikan dalam forum dauroh yang diadakan di negaranya baru-baru ini. Maka diharap lebih sesuai dengan kebutuhan umat dewasa ini.
Penyusun,
Abu Isa Abdulloh bin Salam
I. Download eBook :
 1. Syarah Hadits Arba’in an Nawawiyah.chm
II. Download Audio:
 1. Syarah Hadits Ke-1 Arba’in an-Nawawi (Ikhlas).mp3
 2. Syarah Hadits Ke-2A Dan Ke-2B Arba’in an-Nawawi (Iman, Islam dan Ihsan).mp3
 3. Syarah Hadits Ke-3 Arba’in an-Nawawi (Rukun Islam).mp3
 4. Syarah Hadits Ke-4 Arba’in an-Nawawi (Nasib Manusia Telah Ditetapkan).mp3
 5. Syarah Hadits Ke-5 Arba’in an-Nawawi (Perbuatan Bid’ah Tertolak).mp3
 6. Syarah Hadits Ke-6 Arba’in an-Nawawi (Dalil Halal dan Haram Telah Jelas).mp3
 7. Syarah Hadits Ke-7 Arba’in an-Nawawi (Agama Adalah Nasehat).mp3
 8. Syarah Hadits Ke-8 Arba’in an-Nawawi (Perintah Untuk Memerangi Manusia Yang Tidak Melaksanakan Shalat Dan Mengeluarkan Zakat ).mp3
 9. Syarah Hadits Ke-9 Arba’in an-Nawawi (Melaksanakan Perintah Sesuai Kemampuan).mp3
 10. Syarah Hadits Ke-10 Arba’in an-Nawawi (Makanlah Dari Rezeki Yang Halal).mp3
 11. Syarah Hadits Ke-11 Arba’in an-Nawawi (Tinggalkanlah Keragu-raguan).mp3
 12. Syarah Hadits Ke-12 Arba’in an-Nawawi (Meninggalkan Yang Tidak Manfaat).mp3
 13. Syarah Hadits Ke-13 Arba’in an-Nawawi (Mencintai Milik Orang Lain Seperti Mencintai Miliknya Sendiri).mp3
 14. Syarah Hadits Ke-14 Arba’in an-Nawawi (Larangan Berzina, Membunuh dan Murtad).mp3
 15. Syarah Hadits Ke-15 Arba’in an-Nawawi (Berkata Baik atau Diam).mp3
 16. Syarah Hadits Ke-16 Arba’in an-Nawawi (Tidak Mudah Marah).mp3
 17. Syarah Hadits Ke-17 Arba’in an-Nawawi (Berbuat Baik Dalam Segala Urusan).mp3
 18. Syarah Hadits Ke-18 Arba’in ah-Nawawi (Setelah Melakukan Kesalahan Disusul Dengan Kebaikan).mp3
 19. Syarah Hadits Ke-19 Arba’in ah-Nawawi (Mintalah Pertolongan Kepada Allah).mp3
 20. Syarah Hadits Ke-20 Arba’in ah-Nawawi (Milikilah Sifat Malu).mp3
 21. Syarah Hadits Ke-21 Arba’in ah-Nawawi (Istiqomah).mp3
 22. Syarah Hadits Ke-22 Arba’in ah-Nawawi (Melaksanakan Syariat Islam Dengan Sebenarnya).mp3
 23. Syarah Hadits Ke-23 Arba’in ah-Nawawi (Suci Adalah Sebagian Dari Iman) .mp3
 24. Syarah Hadits Ke-24 Arba’in ah-Nawawi (Larangan Berbuat Dzalim).mp3
 25. Syarah Hadits Ke-25 Arba’in ah-Nawawi (Bershadaqah Dari Kelebihan Harta).mp3
 26. Syarah Hadits Ke-26 Arba’in ah-Nawawi (Segala Perbuatan Baik Adalah Shadaqoh).mp3
 27. Syarah Hadits Ke-27 Arba’in ah-Nawawi (Jauhilah Perbuatan Yang Meresahkan).mp3
 28. Syarah Hadits Ke-28 Arba’in ah-Nawawi (Berpegang Teguh Kepada Sunnah).mp3
 29. Syarah Hadits Ke-29 Arba’in ah-Nawawi (Amalan Yang Memasukkan Ke Surga & Jagalah Lisan).mp3
 30. Syarah Hadits Ke-30 Arba’in an-Nawawi (Patuhilah Perintah Dan Larangan Agama).mp3
 31. Syarah Hadits Ke-31 Arba’in an-Nawawi (Jauhilah Kesenangan Dunia Niscaya Dicintai Allah).mp3
 32. Syarah Hadits Ke-32 Arba’in an-Nawawi (Tidak Boleh Berbuat Kerusakan).mp3
 33. Syarah Hadits Ke-33 Arba’in an-Nawawi (Orang Yang Menuduh Wajib Menunjukkan Bukti).mp3
 34. Syarah Hadits Ke-34 Arba’in an-Nawawi (Kewajiban Memberantas Kemungkaran).mp3
 35. Syarah Hadits Ke-35 Arba’in an-Nawawi (Jangan Saling Mendengki).mp3
 36. Syarah Hadits Ke-36 Arba’in an-Nawawi (Membantu Kesulitan Sesama Muslim).mp3
 37. Syarah Hadits Ke-37 Arba’in an-Nawawi (Pahala Kebaikan Berlipat Ganda).mp3
 38. Syarah Hadits Ke-38 Arba’in an-Nawawi (Melakukan Amalan Sunnah Menjadikan Kita Wali Allah).mp3
 39. Syarah Hadits Ke-39 Arba’in an-Nawawi (Kesalahan Yang Diampuni).mp3
 40. Syarah Hadits Ke-39 Arba’in an-Nawawi (Kesalahan Yang Diampuni).mp3
 41. Syarah Hadits Ke-41 Arba’in an-Nawawi (Menundukkan Hawa Nafsu).mp3
 42. Syarah Hadits Ke-42 Arba’in an-Nawawi (Allah Mengampuni Segala Dosa Orang Yang Tidak Berbuat Syirik)mp3
Penutup
Dengan ini selesailah Ringkasan Syarah Arba’in An-Nawawi. Mudah-mudahan amal ini menjadi tabungan pahala bagi penulis sebagai amal yang ikhlas dan bermanfaat bagi peserta dauroh khususnya dan kaum muslimin pada umumnya.
Tak lupa penulis memohon kepada Alloh agar senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada Imam Nawawi penulis matan, kepada Syaikh Sholeh Alu Syaikh penulis syarah dan kepada kita semua yang senantiasa bersemangat untuk mempelajari hadits-hadits Nabi sholallahu ‘alaihi wa sallam.
Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Saya ucapkan jazaakumulloh kepada semua pihak yang telah membantu demi selesainya penulisan mukhtashor (ringkasan) ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berusaha mengikutinya hingga Hari Kiamat kelak. Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.
Yogyakarta, Sore Hari Arofah, 9 Dzulhijah 1425 H.
Yang sangat butuh ampunan Alloh,
Abu ‘Isa Abdullah Bin Salam
-
Download Program:
 1. Internet Download Manager
 2. Winamp Media Player 5.57
Sumber:
 1. Ringkasan Syarah Arba’in An-Nawawi – Syaikh Shalih Alu Syaikh Hafizhohulloh –http://muslim.or.id (via HadisWeb), Penyusun: Ustadz Abu Isa Abdulloh bin Salam (Staf Pengajar Ma’had Ihyaus Sunnah, Tasikmalaya)
 2. http://kajian.net
Semoga Bermanfaat..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar